Tattoo Roel, gevestigd aan Veestraat 6, 6077 GG Sint Odiliënberg, NL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Veestraat 6 6077 GG Sint Odiliënberg NL
Telefoon: +31(0)6-26326404

Roel Keijbeck is de Functionaris Gegevensbescherming van Tattoo Roel.

Hij/zij is te bereiken via info@tattooroel.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tattoo Roel verwerkt, in enkele gevallen, jouw persoonsgegevens doordat jij als minderjarige gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens met toestemming van jouw ouders/verzorgers zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij enkel vragen en verwerken alvorens het tatoeëren van minderjarigen:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

Het verzamelen van deze gegevens zijn wij verplicht als dit wettelijk wordt voorgeschreven. De wetten veranderen van tijd tot tijd. Het kan dus zijn dat wij het ene jaar hiertoe wel verplicht worden maar een ander jaar weer niet.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Tattoo Roel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • Mocht het op dat moment wettelijk verplicht zijn: Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Deze gegevens worden schriftelijk door de ouders/verzorgers in kwestie ingevuld en ondertekend naar waarheid. Voor het begin van de tattoo sessie ontvangen wij deze schriftelijke toestemming bij minderjarige klanten. Deze schriftelijke verklaring bewaren wij volgens de wettelijk voorgeschreven richtlijnen.
  • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er digitale gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke digitale gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tattooroel.eu, dan verwijderen wij deze digitale informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tattoo Roel verwerkt jouw persoonsgegevens enkel voor de volgende doelen:

  • Tattoo Roel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben in het geval van het tatoeëren van minderjarigen, enkele contactgegevens van een klant voor het kunnen bespreken van ontwerpen en het plannen van een afspraak met deze klant.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tattoo Roel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens > Bewaartermijn > enkel rondom de termijn van de afspraak. Het hier om info zoals een telefoonnummer en/of mailadres en het betreffende ontwerp van de klant. Deze gegevens worden niet geregistreerd onder de naam van de klant nog wordt deze info met anderen gedeeld.
  • Reden Personalia > alleen van toepassing bij registratie van documentatie bij minderjarige klanten. Bewaartermijn > Deze wordt wettelijk bepaald en kan variëren naar gelang de regelgeving op dat moment hanteert.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tattoo Roel verstrekt uitsluitend en enkel bepaalde informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van eventuele gerechtelijk gerelateerde zaken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tattoo Roel gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tattoo Roel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tattooroel.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tattoo Roel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tattooroel.eu